niedziela 9 sierpień 2020

Siostry działalność

DZIAŁALNOŚĆ

SIÓSTR ŚW. KATARZYNY DZIEWICY I MĘCZENNICY
W PARAFII ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
w latach 1966 - 2013

Siostry ze Zgromadzenia św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy już od 47 lat pracują przy parafii św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim. Początkowo zajmowały się jedynie katechizacją, zaś od 1 września 1988r. także pracą w zakrystii, natomiast od 1 września 1990r. zatrudnione są również w kancelarii parafialnej. Przez pierwsze pięć lat pracy sióstr – proboszczem parafii nowodworskiej był śp. ks. Władysław Lipiński zaś przez następne 40 lat ks. prałat Czesław Żyła. Obecnie od 2-ch lat proboszczen tejże parafii jest ks. kanonik Andrzej Kwiatkowski. Kiedy ks. proboszcz Czesław Żyła dowiedział się w Kurii Metropolitarnej w Warszawie o przybyciu do Łomianek sióstr katarzynek, od razu zwrócił się do nich z prośbą o przyjęcie pracy katechetycznej w jego parafii.

Czytaj więcej: Siostry działalność

Siostry Znak

Siostrę Katarzynkę można rozpoznać po wyjątkowym znaku: jest to krzyż wpisany w koło. Dlaczego krzyż w kole? Ponieważ koło jest symbolem męczeństwa św. Katarzyny z Aleksandrii, patronki naszego Zgromadzenia.
Uformowany ze szprych koła krzyż stanowi centrum znaku i dla każdej siostry jest drogowskazem przypominającym, że należy do wspólnoty powołanych, w której gładkie kształty, wgłębienia i cienie są oznaką autentyczności i żywotności.
Krzyż stał również w centrum życia i duchowości błogosławionej Reginy Protmann, założycielki Zgromadzenia. To właśnie Chrystus cierpiący w drugim człowieku powołał ją do porzucenia dotychczasowego życia i podjęcia służby Bogu i ludziom.

Cztery części koła mogą być odpowiednikiem czterech głównych form naszego apostolstwa. Są to:

I - Modlitwa
II - Pielęgnowanie chorych i pomoc potrzebującym
III - Edukacja oraz opieka nad dziećmi i młodzieżą
IV - Praca w Kościele

Bł. Regina Protman

Urodziła się w Braniewie w 1552 roku. Jej dziadek sprawował urząd burmistrza miasta, stryjowie zasiadali w radzie miejskiej a ojciec był bogatym kupcem. Rodzinę Protmannów stać było na to, aby swoje dzieci kształcić wszechstronnie przez prywatnych nauczycieli. Pomimo fali protestantyzmu zalewającej kraj i Warmię, rodzina ta pozostała wierna wierze katolickiej, dlatego Regina od dziecka wychowywana była w ufności do Boga i przywiązaniu do Kościoła. Z natury wesoła, bystra, roztropna i towarzyska, przez co otoczona przyjaciółmi, wyróżniała się na balach i przyjęciach. Lubiła być zauważana i podziwiana. Cieszyła się beztroskim życiem wypełnionym zabawą, nauką i bezpieczeństwem domowego ogniska. Taki był obraz dorastającej Reginy Protmann.

Czytaj więcej: Bł. Regina Protman

Scroll to top