czwartek 21 luty 2019

Odpust 2017

Chciejmy głęboko duchowo przeżyć ten czas łaski dany nam przez Boga. Prośmy Patrona naszej Parafii, Św. Michała archanioła o opiekę i wstawiennictwo przed Bożym Tronem oraz o pomoc przy zwalczaniu pokus i siłę do przezwyciężania złego ducha.


Foto: Krzysztof Jaszczak

Scroll to top